Kontakt oss


Besøks- og postadresse:
Lyngdal kulturhus
Torggata 4
4580 Lyngdal


K U L T U R K O N T O R

 • Sentralbord

  T 38 33 40 40
  Vakttelefon kveldstid
  M 917 32 778

  E-post
 • Jan Seland

  Kultursjef
  T 38 33 40 42
  M 404 14 610

  E-post
 • Pål T. Fosso

  Programansvarlig scene
  T 38 33 40 45
  M 470 59 851

  E-post
 • Odd-Ivar Knutsen

  Kinosjef
  T 38 33 40 68
  M 404 14 663

  E-post
 • Jan Åge Syrdal Skjærstad

  Driftstekniker
  T 38 33 40 44
  M 901 69 994

  E-post
 • Marius Thoresen

  Kulturkonsulent
  T 38 33 40 43
  M 992 23 835

  E-post
 • Turid Irene Johansen

  Kontorsekretær
  T 38 33 40 15

  E-post
 • Rune Hauan

  Teknisk leder
  T 38 33 40 44
  M 404 14 600

  E-post

B I B L I O T E K

 • Karen Reisvaag

  Biblioteksjef
  T 38 33 40 52
  M 952 06 992

  E-post
 • Tove Lervik

  Bibliotekmedarbeider
  T 38 33 40 50

  E-post
 • Petter Røren

  Bibliotekmedarbeider
  T 38 33 40 50

  E-post
 • Jorunn Bentsen

  Bibliotekmedarbeider
  T 38 33 40 50

  E-post
 • Miriam Danielsen Taye

  Bibliotekar
  T 38 33 40 53
  M 971 88 131

  E-post
 • Helene Høgli-Knutsen

  Bibliotekmedarbeider
  T 38 33 40 50

  E-post

B I L L E T T - T E L E F O N (kun reservering av billetter)
T 47 51 25 53

V A K T T E L E F O N
M 950 06 622


Kontakt oss

_
_
_