Cxense Display

Kultursenteret

Lyngdal kultursenter KF er et kommunalt foretak som er ansvarlig for å drive kulturhuset, i tillegg til å ivareta ansvarsområdene som tradisjonelt har lagt til kulturetaten i Lyngdal kommune.

Daglig leder av foretaket er Jan Seland, som også er kultursjef.

Lyngdal Kultursenter har et politisk valgt styre som ledes av Kirsti Tønnessen. Lyngdal kommunestyre er foretakets øverste myndighet.

I tillegg til å drive Lyngdal kulturhus som inkluderer kino og bibliotek, arbeider kultursenteret med følgende områder: Idrett, Barne- og ungdomsarbeid, museum, friluftsliv og andre oppgaver som naturlig hører hjemme i en kulturetat.


Dokumenter:
- Vedtekter for Lyngdal Kultursenter KF
- Styrets sammensetning 2014
- Kulturplan for Lyngdal 2014 - 2025

Tilbudsgrunnlag utbedring av murfasade ved Lyngdal kulturhus:

Ta kontakt for å få tilsendt konkurransegrunnlag: rune.hauan@lyngdal.kommune.no

_
_
_