Cxense Display
5

“Lys og mørke” - en fortellerforestilling om pionermisjonærene i Sør-Afrika på midten av 1800-tallet Ivar Nygaard: Lys og mørke

Året er 1849. Etter fullført misjonsskole reiser Tobias Finckelsen Udland sammen med Ommund Oftebro og Lars Larsen fra Stavanger via London til Sør-Afrika med en briggen “John Gibson”. Briggens kaptein er ikke helt god og mannskapet er på randen av mytteri.

De nybakte misjonærene skal preke for dem som kaller seg AmaZulu, Himmelfolket. Men Zuluenes himmel er veldig annerledes enn den de norske kommer med, og ingen vil ikke bytte. Tobias og de andre pionermisjonærene lever et liv i slit, fare, tvil og fattigdom. Men også glede. Etter mange år blir den første hedning døpt. Guri holder løftet sitt og kommer til Tobias. 
 
Ekteparet Udland får føle spenningene på kroppen. Misjonærene imellom, europeerne imellom og mellom den europeiske og afrikanske kulturen, På kryss og tvers går konfliktlinjene. Og alltid er han der, i begivenhetenes sentrum: Hans Paludan Smith Schreuder. Mannen som jaget leoparden med bare nevene.  

…til den havn de ønsket?

"Lys og Mørke” er oppfølgeren til  “Sild og Salighet” (2017). “ "Sild og salighet” handlet om stiftelsen av Det Norske Misjonsselskap i 1842. Nå skal gjerning gjøres. "Lys og mørke” er andre fortellingen i triologien  “...til den havn de ønsket?”. Tredje fortelling, “Jomfru Louise” som skal handle om misjonskvinnene, kommer i 2019. 

 

“..til den havn de ønsket?” spiller på ord fra Salme 107, 30 som det var tradisjon å lese i kahytten på misjonsskipet “Elieser” under morgenandakten. Jeg har føyd til et spørsmål. Historiene er ikke vekkelser eller prekener. De er kunstneriske dypdykk i en sentral del av vår felles kulturhistorie. Misjonen har hatt stor innflytelse på både det kulturelle og politiske Norge i de to hundre årene vi har vært selvstendige. Misjonen har påvirket vårt syn på verden og på oss selv. Uavhengig av religiøs overbevisning. 

Fortelling er ikke faktaforedrag. Som historieforteller forsøker jeg å forestille meg, og formidle, hva mine helter kan ha følt og tenkt. Publikum gjør seg selvsagt sine egne tanker. Sånt sett er de tre historiene også en reise i min egen identitet og bakgrunn, som menneske og som kunstner. 

 

Ivar Nygaard (f. 1962)
har bakgrunn som kunsthistoriker, kultursjef og museumsbestyrer. Historie er et helt sentralt ord for Ivar Nygaard. Historie er fortid som blir til nåtid. Historien skaper livet vårt og den verdenen vi lever i. Historie er fortelling. Historier kan romme alt i dette livet, hele denne verdenen.  Med sin store formidlingsglede er den nysgjerrige og kunnskapsrike fortelleren en mann å lytte til og kose seg med, kanskje humre litt av og undres litt over. En forestilling med Ivar Nygaard er ulikt det meste, med sine små historier i lange linjer, sine mange detaljer på et bredt lerret, sine kreative krumspring og sitt spennende persongalleri.

_
_
_