2

Kulturfest Nye Lyngdal

Velkommen til en feiring med artister og utøvere fra Lyngdal og Audnedal!

Det blir tilsvarende arrangement dagen etter, lørdag 2. nov., i flerbrukshallen på Konsmo.

Program Lyngdal 1. november:

Koremi
Christen Risholt
Familien Stulien Lauen
The Neighbours
Andreas Ougland m/ gitarist
Revyinnslag ved Grindheim ungdomslag
Revyinnslag ved 17. mai-gruppa på Konsmo
Kaldo og Margot Kiis
Utdeling av kulturpris med mer

Program Audnedal 2. november:

Byremo gospelkor
Christen Risholt
Familien Stulien Lauen
The Neighbours
Andreas Ougland m/ gitarist
Revyinnslag ved Grindheim ungdomslag
Revyinnslag ved 17. mai-gruppa på Konsmo
Kaldo og Margot Kiis

Servering i pausen. Begge arrangementene er gratis! Med forbehold om endringer.

_
_
_