1

Seli og Sutni (sal 3-4)

Navnet SELI er en muntlig variant av Sælør. På vestsiden av Grønsfjorden i innseilingen til Korshavn ligger øya Sælør på sydsiden av leia. Sælør har hatt stor betydning som uthavn gjennom historien, og flere norske konger og høvdinger har hatt tilhold der, bl.a. Olav den Hellige. (Kilde: Kystguiden)

Navnet SUTNI er en muntlig variant av Sutnøy. Sutnøy ligger mellom Korshavn og Rosfjorden på sydsiden av leia, og har et særpreget kulturlandskap. Øya er friluftsområde, og tilholdssted for Lyngdal Motorbåtforening. (Kilde: Kystguiden)


Fakta: Seli og Sutni (festsalene)

Salene er svært fleksible og kan benyttes separat (53 kvm) eller slås sammen (106 kvm). Eksempler på hva salene brukes til:

• kurs/møter

• konserter

• utstillinger

• private tilstelninger

Ved kursoppsett kan salene ta 40 personer.

Kulturhuset bistår gjerne med teknisk personale og utstyr (projektor, flipover etc) mens
restauranten Jonas B. Gundersen kan stå for servering av mat og dekking av bord hvis dette er ønskelig.

_
_
_